Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā un ilgst 90 minūtes. Kā daudzu gadu laikā esam pārliecinājušies, tas ļauj trijos līdz četros mēnešos, tas ir, aptuveni 12 nodarbībās pa 90 minūtēm, sagatavot cilvēkus pirmās publiskās balles apmeklējumam. Par šo apmeklējumu informējam ne tikai kursu dalībniekus, bet arī informāciju izvietojām publiskā interneta tīklā vairākas dienas pirms balles, kas apliecina to, ka “Manierēs” strādājam godprātīgi un profesionāli un par sava darba kvalitāti esam pilnīgi pārliecināti.


Tiem, kuri iesūtījuši pieteikuma anketas, bet nevarēs atrast iespēju piedalīties nodarbībās kādā no piedāvātajiem nodarbību laikiem, bet vēlas apgūt tieši balles dejas, atliek nogaidīt, līdz radīsies iespēja piedāvāt nodarbības citās dienās. Iespējamas ir nodarbības arī brīvdienās, tās var būt vienu vai divas reizes nedēļā. Viss atkarīgs no grupas komplektēšanās, iespējām un vēlmēm.