Sociālā deja

Balles deju galvenais mērķis – skaists un kulturāls atpūtas veids. Mācību grupu pamatmērķis nav tehniski pareiza dejotprasme, bet gan iegūt iespējas un prasmes labi un aktīvi pavadīt brīvo laiku. Pasniedzēja veiksmīga darba galvenais kritērijs ir nevis viņa trenēto pāru piedalīšanas sacensībās, kā tas ir sporta dejās, bet gan tas, cik brīvi un reizē eleganti cilvēki jūtas ballēs un saviesīgos pasākumos. Varētu teikt, ka balles deju kredo ir būt kopā ar citiem, nevis būt pārākam par tiem.

Tas nenozīmē, ka nodarbībās nepūlamies un nepilnveidojam tehniku, taču tas būtiski maina pūliņu mērķi.

Improvizācija

Gandrīz noteikti vārds „improvizācija” būs viens no pirmajiem epitetiem, ja runāsiet ar kādu balles deju cienītāju. Varētu teikt, ka ar šo vārdu var apzīmēt balles deju dvēseli, enerģiju un šarmu. Spēja improvizēt ir dejas galvenais priekšnoteikums, tiekšanās uz brīvību un harmonisku pašizteikšanos. Balles dejās netiek iepriekš iestudēts kā deja tiks dejota. Protams, tā ne vienmēr kļūst par izcilu horeogrāfijas notikumu, bet tā vienmēr ir spontāna, aktuāla un dzīva.

Improvizācija nenozīmē pilnīgi brīvu partnera nemākulīgu raustīšanu, ko var salīdzināt ar drudžainu un haotisku klaviatūras taustiņu dauzīšanu, bet gan prasmīgu dāmas vadīšanu dejas ritmā, veidojot situācijai atbilstošus deju figūru virknējumus

Par balles dejas raksturīgu pazīmi var uzskatīt tieši šajā brīdī veidojošās divu cilvēku un mūzikas mijiedarbības neapšaubāmu prioritāti pār apkārtējā vidē notiekošo, saglabājot eleganci.

Balles deju stūrakmens

Balles deju stūrakmens ir vadība. Pat minimāla vadības klātbūtne rada priekšstatu par partnera, kurš vada deju, nodomiem un dāmas atbildes kustību veidu un vieglumu. Vadība ir daudzu prasmju pats sākums: prasme būt divatā, uztvert un abpusēji uzturēt kontaktu vienam ar otru pat bez vārdiem. Tieši vadības kvalitāte ir viens no vissvarīgākajām kritērijiem, pēc kura balles pastāvīgie apmeklētāji novērtē partneres un partnerus. No šī viedokļa balles deja ir gan dejas, gan sociālās saskarsmes sākumskola. Tādēļ mērķim atbilstošu deju kursu atrašana un iegūto prasmju praktiskais pielietojums cilvēkam var kļūt par ļoti nozīmīgu notikumu.

Sadejošanās

Partneris un partnere – divi dažādi cilvēki divās atšķirīgās lomās. No vienas puses partneris „zīmē” dejas rakstu, bet partnere realizē partnera ieceri. Starp balles deju cienītājiem mīt tāds kā aforisms: „Partnere nekad nezina, ko dejos partneris, bet partneris nezina, kāda mūzika skanēs.” Vienlaikus no otras puses partnere iemieso dejas dvēseli un eleganci, apveltot to ar rotājumiem no sava repertuāra, bet partnerim tiek gods parādīt partneri visā tās krāšņumā un būt par drošu balstu sarežģītu kustību un griešanās laikā. Pat prasmīgiem dejotājiem nezināma vai sarežģīta mūzika var kļūt par nopietnu pārbaudījumu, tāpat abiem jāsaskaras ar otra raksturu un garastāvokli. Tādēļ improvizācija, vadība un sadejošanās rada to smalko stīgu starp diviem cilvēkiem, kuras dēļ dejai visos laikos ir, bija un būs tik svarīga loma.

Balles dejās augstu tiek vērtēta prasme skaisti nodejot arī ar nepazīstamu partneri.